Begin 2019 heeft Provincie Gelderland tijdens een inloopavond hun plannen laten zien voor het onderhoud van de N789, (Klarenbeekseweg en Hoofdweg).

In het afgelopen jaar heeft Klarenbeeks Belang samen met een vertegenwoordiging van de Klarenbeekse ondernemers diverse malen goed contact gehad met de projectleiding van de Provincie  om als klankbordgroep mee te denken over het ontwerp van de weg. Hierbij konden we telkens onze vragen en bezwaren aangeven, en waar mogelijk leidde dit tot een wijziging in het ontwerp.

De tekening is, ten opzichte van de presentatie van 2019, gewijzigd op de volgende punten:

  • De situatie bij de Supermarkt. Er komt geen zebrapad of verkeerslicht maar wel een veel overzichtelijker wegbeeld, wat zal bijdragen aan veiliger oversteken.
  • De straatverlichting wordt doorgetrokken tot aan het station.
  • Aangepaste indeling groenvakken en parkeerstroken (er komen minder groenvakken en er blijven dus meer parkeerstroken gehandhaafd).
  • Er zal niet voor elke woning een parkeerstrook blijven maar wel komen er op loopafstand een aantal aaneengesloten parkeervakken (dit overeenkomstig de uitkomst van de  parkeerdrukmeting).
  • De aansluiting van Korenbloem, school De Dalk en uitrit brandweer op de Klarenbeekseweg.
  • Om de gemeten te hoge snelheden op het deel tussen Kopermolenweg en station, zal de weg ‘in de banden’ worden gezet tussen Kopermolenweg en noordelijke komgrens. Hierdoor wordt het wegbeeld fysiek en visueel versmald wat leidt tot lagere snelheden.
  • Verschuiven noordelijke komgrens tot net voorbij Goorweg
  • Aankleding van de groenvakken met bloeiende heesters en bomen

Het aangepaste ontwerp is vanaf 07-04-2020 te zien op de website van de Provincie

Het onderhoud aan de weg zal uitgevoerd worden vanaf april/mei 2021.